Miolk
@studiomiolk

Cine participă la proiectare

PROIECTUL PENTRU O CASĂ SĂNĂTOASĂ Înseamnă o serie de ETAPE și o echipă MULTIDISCIPLINARĂ

+1. DATE DE INTRARE
Date privind terenul
(obligatorii) – solicitate și în dosarul de autorizare, absolut necesare proiectanților:
studiu topografic – realizat de topometrist
studiu geotehnic – realizat de geotehnician
obținerea certificatului de urbanism (CU) – de către beneficiar sau un împuternicit

Date privind beneficiarul
tema de proiectare – realizată de arhitect cu participarea beneficiarului

+2. CONCEPTUL
– de arhitectură – realizat de arhitect și aprobat de către beneficiar;
– de structură – realizat de inginerul de rezistență pe baza conceptului de arhitectură – aprobat de arhitect;
– de instalații sanitare, termice, ventilații (HVAC) – realizat de inginerul de instalații sanitare, termice, ventilații pe baza conceptului de arhitectură – aprobat de arhitect și beneficiar;
– de electrice (curenți tari și slabi) – realizat de inginerul de instalații electrice (curenți tari și slabi) pe baza conceptului de arhitectură – aprobat de arhitect și beneficiar.
+3. PROIECTUL TEHNIC
– reprezintă detalierea Conceptului, explicitarea finisajelor și a tuturor materialelor ce se vor pune în operă, cu specificații tehnice și ilustrate prin planșe desenate, plus date cantitative – antemăsurători

– de arhitectură – realizat de arhitect;
– de structură – realizat de inginerul de rezistență în coordonare cu proiectul de arhitectură;
– de instalații sanitare, termice, ventilații (HVAC) – realizat de inginerul de instalații sanitare, termice, ventilații în coordonare cu proiectul de arhitectură;
– de electrice (curenți tari și slabi) – realizat de inginerul de instalații electrice în coordonare cu proiectul de arhitectură.

Arhitectul
– este cel care se asigură că informațiile de la toți proiectanții sunt corelate/ coordonate – asigură șefia de proiect.
– întocmește programul de urmărire și control, cel care notează pașii importanți ai șantierului, cine va fi prezent să verifice pasul respectiv și dacă se va semna proces verbal
– întocmește caietul de sarcini, cel care precizează în scris modul în care dorește să fie executate anumite lucrări, cu date tehnice și precizări legate de protecția materialelor la depozitare, la punerea în operă etc.

+4. DTAC
– dosarul tehnic de autorizare a construcției – care este un extras din Proiectul Tehnic

Acest dosar însumează toate documentele cerute prin certificatul de urbanism (cel de la Etapa1):
Studiile de teren (topo și geo), avizele, câteva planșe din proiectele tehnice ale fiecărei specialități (arhitectură, rezistență, inginerie sanitare, termice, ventilații, electrice), și alte documente ce țin de beneficiar și dovada plății unor taxe.

Obținerea avizelor cade în sarcina beneficiarului, dar acesta poate delega o altă persoană să îl reprezinte în fața instituțiilor avizatoare.
Arhitectul pune la dispoziția acestuia planul de situație și memoriul (acestea sunt, de obicei, piesele cerute la avizare), iar beneficiarul furnizează certificatul de urbanism și dovada actului de proprietate (dacă se solicită).

+5. OFERTARE ȘI CONTRACTARE
Pe baza proiectului tehnic complet, se cer oferte de preț de la echipele de executanți, se compară, se discută, se contractează.
+6. ȘANTIERUL
Actori:

Beneficiarul – este cel care asigură finanțarea proiectului și a vizitelor de validare conform programului de urmărire și control (după cum știm, beneficiarul este precaut și vizitează cât poate de des șantierul…de cele mai multe ori, din păcate, pe merit).

Antreprenorul general – este entitatea juridică ce unește sub pălăria ei toți executanții lucrărilor pentru realizarea construcției. Acesta pune la dispoziție un manager de proiect, specialistul care se asigură de coordonarea echipelor pe șantier.
(În practică, pentru a micșora costurile, beneficiarii au ajuns să contracteze separat echipele și apoi să fie nevoiți să facă ei înșiși managementul acestor echipe. Este o direcție care aduce mari pierderi de timp, de bani și de calitare. Este ca și cum un inginer ar încerca să preia rolul unui medic generalist și să dirijeze consultul a mai multor medici specialiști și să interpreteze apoi rezultateșe și să îți decidă medicația).

Dirigintele de șantier – este contractat de beneficiar pentru a-l reprezenta în urmărirea lucrărilor de pe șantier. Pentru că o construcție cere cunoștințe foarte complexe de nivel tehnic, dirigintele de șantier este echivalentul avocatului în desfășurarea unui proces juridic. Poți să te reprezinți și singur, dar pentru asta trebuie să accepți că nu acoperi toate informațiile și chichițele legale și ai șanse mari să pierzi.
Tot el este cel care întocmește cartea constucției și aprobă cantitățile livrate pe șantier.

Proiectanții ( arhitectul și inginerii de rezistență, santiare, termice, ventilații, electrice) – fac asistență de șantier. Sunt prezenți la fazele indicate în programul de urmărire și control, sau oricând sunt situații care necesită decizii de proiectare (la solicitarea managerului de proiect sau a dirigintelui de șantier).