Miolk
@studiomiolk

Proces Miolk

+pasul 1: PACHETUL DE CUNOAȘTERE
Studiu fotografic al casei și terenului
Chestionar cu cca 150 întrebări – scris și față în față
Discuție față în față pe cca 300 de imagini – exemple de proiecte smart pe terenuri cu constrângeri similare
Broșura pdf care însumează toate datele de mai sus
+pasul 2: CONCEPTUL DE CONSTRUCȚIE NOUĂ
Important e în acest caz să ne asigurăm că aveți toate uneltele pentru a verifica acest concept.
De aceea, livrabilele sunt:
Planuri mobilate și planuri cotate
Secțiuni
Macheta terenului cu vecinătăți și casa la sc.1:200
Macheta casei la sc. 1:50
Tur virtual prin casă cu ochelari VR
Animație ce prezintă un tur al casei
+pasul 3: CONFORMAREA ENERGETICĂ
Bilanțul energetic al clădirii în două scenarii: clasic și eficientizat;
Caracteristicile tehnice de performanță termică recomandate ale componentelor anvelopantei (termoizolație pereți, învelitoare și fundații, tâmplării exterioare) pentru scenariul eficientizat;
Studiul ferestrelor dacă sunt performante din punct de vedere al eficienței energetice;
Indicarea zonelor din clădire vulnerabile la a dezvolta punți termice;
Verificare prin soft de calcul al straturilor de termoizolație astfel încât să nu favorizeze condens și mucegai;
Un pdf care însumează informațiile de mai sus.
+pasul 4: PROIECTUL TEHNIC
Plan de trasare
Planuri coordonatoare – Detalierea planurilor predate la concept, cu mărcile usilor, ferestrelor, sau a altor sisteme de închidere a golurilor (trape, grilaje, etc), precizarea finisajelor, cote de gabarit, alte note și mențiuni considerate ca necesare pentru explicitarea soluțiilor tehnice de execuție.
Planuri de zidării – Planurile de nivel în care sunt desenate strict informațiile pentru zidari: placa de beton, stâlpii și segmentele de zidărie cotate cu cotele definitorii, permițând zone de reglat eventualele erori din turnarea betoanelor.
Secțiuni coordonatoare – Pentru coordonarea detaliilor de plafoane, pereti, trepte, pardoseli.
Fațade coordonatoare – Definitivarea și detalierea fațadelor clădirii cu specificarea tipurilor de termoizolație (grosimi, alte detalii ce privesc lucrările de termoizolare) și cu precizarea tipurilor, suprafețelor de finisaj și felul de punere în operă.
Planuri pardoseli – Cu desfășurarea pe tip de finisaj, praguri de trecere, plinte (necesare la ofertarea finisajelor de pardoseală și apoi la punerea în operă).
Planuri plafoane – Cu indicații pentru poziția și tipul corpurilor de iluminat, cotele înaltimilor libere, tipul de finisaj (necesar și execuției).
Tema de electrice – prize, întrerupătoare, corpuri de iluminat
Tema de HVAC – termice, sanitare și ventilații
Tablou de tămplărie exterioară – Cu precizarea dimensiunilor de foaie, a sensurilor și tipurilor de deschideri (necesar la ofertarea tâmplăriei exterioare și apoi la punerea în operă).
Tablou de tămplărie interioară – Cu precizarea tipului de finisaj și a deschiderilor (necesar la ofertarea tâmplariei interioare și apoi la punerea în operă).
Tablou de glafuri exterioare și interioare
Detalii de execuție 1:10 (minim 10) – Acestea sunt partea cea mai detaliată a proiectului. Sunt desene ce prezintă modul în care se rezolvă tehnic nodurile/îmbinările casei. Un nod este o intersecție între un plan vertical (de ex: un perete) și un plan orizontal (de ex: streașina, sau trotuarul). Prin aceste desene ne asigurăm că se va construi o casă care va fi sănătoasă în toate punctele sale vulnerabile.
Proiect de scară – Detaliază modul de finisare a treptelor, balustrada și racordul între scară și pardoseala de parter sau etaj.
Antemăsurători – Antemăsuratoarea este o evaluare cantitativă referitoare la o lucrare sau la o operație, făcută (în scris) înaintea executării ei. Antemăsurătorile folosesc la evaluarea costurilor componentelor ale construcției.
Caiete de sarcini – Caietul de sarcini este un document care cuprinde condițiile tehnice și de calitate, termenele, obligațiile și garanțiile privitoare la executarea și recepția unei lucrări, a unei mărfi.
+pasul 5: DOSARUL DE AUTORIZARE A CONSTRUCȚIEI - DTAC
Planșe pentru avize
Memoriu general
Date și indici
Cerere
 (completare)
Dovada de luare în evidență la Ordinul Arhitecților din România
Plan de încadrare
Plan de situație

Releveu (planuri, secțiuni,fațade existent)
Propus (planuri, secțiuni, fațade proiect propus)
DTOE (planșa ce explicitează organizarea execuției de șantier)
+pasul 6: ASISTENȚA DE ȘANTIER
Explicitarea soluțiilor propuse în proiect către echipa de execuție
Asistență în clarificarea soluțiilor de arhitectură către furnizori și ofertanți
Adaptarea proiectului la dimensiunile rezultate din execuţie;
Adaptarea proiectului la tehnologiile disponibile sau impuse la momentul execuţiei (altele decât cele prevăzute în proiect);
Modificarea proiectului pentru a micşora costurile de execuţie;
Aprobarea mostrelor propuse de constructor pentru materialele specificate în proiect, a desenelor de fabricaţie sau a modificărilor/adaptărilor proiectului propuse de către constructor.

NOTĂ
Toți acești pași sunt pachete de proiectare individuale și se pot contracta separat.
Pachetele de proiectare descind unele din altele, de aceea costul final se poate estima după finalizarea pachetului anterior. De ex: vom ști nivelul de efort necesar conceptului, după ce am finalizat Pachetul de cunoaștere (tema de proiectare). Vom ști nivelul de efort necesar proiectului tehnic, după finalizarea conceptului (care va lămuri nivelul de complexitate al casei).

Un calendar detaliat al procesului de proiectare este următorul:

  • Pachetul de Cunoaștere: 5-6 săptămâni;
  • Concept arhitectură: circa 2 luni (în funcție și de contractele pe care le avem în lucru);
  • Conformare energetică: – 1 lună (luna de zile în care machetele și 3D-ul sunt date spre studiu acasă);
  • Proiect Tehnic: 2-3 luni – se coordonează cu disponibilitatea proiectantului de rezistență și instalații;
  • Dosarul tehnic pentru autorizare 2 săptămâni;
  • Șantier: depinde de soluția structurală aleasă (cărămidă, cadre, lemn, CLT etc);